DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Diễn đàn tiếng anh

 Phân biệt Dispose of với Get rid of
18,01,2021 Lượt xem: 12

"Dispose of" với "Get rid of" đều có nghĩa là vứt bỏ, tống khứ cái gì mà ta không thích.

Phân biệt effective và efficient
18,01,2021 Lượt xem: 0

Khi đề cập đến vật dụng (máy móc, dụng cụ, hệ thống vận hảnh...) thi efficient ám chỉ đến thành quả các vật... Read More

Cách dùng Adverb Clauses of Result
18,01,2021 Lượt xem: 0

Cách dùng Adverb Clauses of Result

Cách dùng What if và What for
18,01,2021 Lượt xem: 2921

Cách dùng What if và What for

Phân biệt Apply to và Apply for
18,01,2021 Lượt xem: 0

Phân biệt Apply to và Apply for pply /əˈplaɪ/ có những nghĩa khác nhau khi kết hợp với những giới từ khác nhau.

Phân biệt Anyway và Any Way
18,01,2021 Lượt xem: 0

Anyway = Anyhow: dù sao, dù thế nào đi nữa, ít nhất. Dùng Anyway hàm ý bổ sung thêm một điểm cần lưu ý cho những gì... Read More

 Cách dùng Accompany và Go with và Come with
18,01,2021 Lượt xem: 0

Accompany / əˈkʌmpəni/ or Go with or Come with đều hàm ý là tháp tùng ai, đi với ai (để làm bạn đường, để đỡ... Read More

Phân biệt It is said that/He is said to/(Be) supposed to…
18,01,2021 Lượt xem: 0

Đây là những cấu trúc câu tường thuật dạng bị động thường dùng để tường thuật thông tin. Thường trong câu này... Read More

Phân biệt able và capable
22,01,2021 Lượt xem: 0

Able thông dụng trong cấu trúc " be able to" khi hàm ý ai đó có thể làm việc gì hoặc do sự hiểu biết hay kĩ năng hoặc... Read More

Phân biệt Isle và Aisle
27,03,2021 Lượt xem: 0

Như bạn có thể thấy, cả hai từ đều có nhiều nghĩa khác nhau. Aisle đề cập đến lối đi giữa các hàng và Isle đề... Read More

Phân biệt Agree with, agree to, agree on
18,01,2021 Lượt xem: 10212

Agree with: đồng ý, tán thành, thỏa thuận. Một khi bạn "agree with someone about something" (đồng ý với ai về việc gì) thì... Read More

Cách dùng before, ago, since và for
27,03,2021 Lượt xem: 0

Đây là hai từ thường hay bắt gặp sự nhầm lẫn, bởi vì hai từ này thường xuất hiện trong thì hiện tại hoàn thành,... Read More

Phân biệt Permit, allow và let
18,01,2021 Lượt xem: 987

Phân biệt Permit, allow và let. Cả ba động từ này đều dùng để nói cho phép một ai đó được làm một việc gì hoặc... Read More

Phân biệt Assignment và homework
18,01,2021 Lượt xem: 0

Homework là danh từ không đếm được và khi dịch từ Tiếng Việt sang tiếng Anh, nên lưu ý đến cách dùng động từ. Ta... Read More

Special passive structures - cấu trúc bị động đặc biệt
18,01,2021 Lượt xem: 0

Special passive structures - cấu trúc bị động đặc biệt

Phân biệt Criterion, criteria & criterions
18,01,2021 Lượt xem: 8

Criterion là từ gốc Hi Lạp du nhập vào tiếng Anh từ thế kỉ thứ 17. Criterion có nghĩa: tiêu chuẩn, tiêu chí. Danh từ... Read More

Phân biệt Cup or glass 
18,01,2021 Lượt xem: 3

Cup là tách, chén nhỏ, hình tròn, thường có tay cầm, dùng để uống những thức uống nóng như cà phê, trà. Vậy nên ta... Read More

Depend on, depend upon & depending on
27,03,2021 Lượt xem: 0

Depend on hoặc depend upon đều có nghĩa: tùy thuộc, lệ thuộc, dựa vào ai. Nếu ta depend on hay depend upon vào một người hay... Read More

Phân biệt Distinct, distinctive & distinguished
27,03,2021 Lượt xem: 0

Distinct (adj): /dɪˈstɪŋkt /, distinctive (adj): /dɪˈstɪŋktɪv/ & distinguished (adj): /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/

Phân biệt Due to, owing to & because of
21,01,2021 Lượt xem: 1

Due to thường dùng sau động từ " be " diễn tả mối tương quan giữa nguyên nhân và kết quả, sự kiện này tồn tại hay... Read More

Phân biệt Electric, electrical & electronic
18,01,2021 Lượt xem: 2999

Ta dùng electric trước các danh từ khi đề cập đến máy móc, dụng cụ sử dụng điện năng hay tạo ra năng lượng... Read More

Phân biệt Enable or allow
18,01,2021 Lượt xem: 1

Enable có nghĩa: giúp cho, tạo cho; Enable một người nào làm một cái gì tức là cho họ cơ hội để làm việc đó, chứ... Read More

Phân biệt Eventually or finally
18,01,2021 Lượt xem: 7

Eventually là: rốt cuộc, cuối cùng. Khi một việc diễn ra sau nhiều lần trì hoãn hoặc gặp trắc trở, hay sau nhiều... Read More

The infinitive of Purpose (Nguyên mẫu chỉ mục đích)
18,01,2021 Lượt xem: 0

The infinitive of Purpose (Nguyên mẫu chỉ mục đích)

Phân biệt Fascinated by & Fascinated with
18,01,2021 Lượt xem: 3

Trước đây, một số nhà ngôn ngữ học cho rằng, fascinated by chỉ giới hạn dùng cho người quyến rũ thôi,... Read More

Phân biệt Female, Feminine và Effeminate
27,03,2021 Lượt xem: 0

Feminine: tính từ liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái đặc trưng bởi các phẩm chất truyền thống như đoan trang, thùy... Read More

Phân biệt folk và folks
27,03,2021 Lượt xem: 0

Là một người bản ngữ nói tiếng anh, tôi thường sử dụng folk như một tính từ trong cụm từ như "folk music(âm nhạc... Read More

Phân biệt foot or feet
18,01,2021 Lượt xem: 984

Foot là bàn chân, bao gồm luôn các ngón chân. Dùng với nghĩa này, số nhiều của foot là feet. " On foot " là cụm từ... Read More

Phân biệt Get or gotten
27,03,2021 Lượt xem: 0

Get là một trong những động từ quan trọng trong tiếng Anh, get thông dụng với rất nhiều nghĩa với rất nhiều cách... Read More

Phân biệt Immediately, the moment, the instant...
18,01,2021 Lượt xem: 11

Immediately được sử dụng thông thường trong vai trò làm trạng từ với nghĩa: tức thì, ngay tức khắc. I have to go to the... Read More

Phân biệt In case, just in case, in that case & in which case
18,01,2021 Lượt xem: 3

Ta dùng in case và just in case để nói rằng một ai đó đang làm một việc gì vì một vụ việc đặc biệt nào đó có... Read More

Phân biệt Inquire, enquire & ask
18,01,2021 Lượt xem: 7

Inquire và enquire có nghĩa: hỏi thăm để biết về điều gì, việc gì. Cấu trúc thông dụng là " Inquire about something/... Read More

Phân biệt In relation to, in respect of, in respect to & with respect to
18,01,2021 Lượt xem: 2

Cả bốn cụm từ này từng gây tranh cãi và bị một số nhà văn đề nghị thay thế bằng giới từ " about " vào cuối... Read More

Phân biệt Intention to or intention of
18,01,2021 Lượt xem: 5683

Đều có nghĩa: ý định, phủ định. Điểm cần lưu ý là sau intention to ta dùng nguyên mẫu, còn sau intention of ta phải... Read More

Phân biệt No matter và it doesn't matter
18,01,2021 Lượt xem: 6

No matter có thể được dùng với who, whose, what, which, where, when và how để hình thành những cụm từ có chức năng liên... Read More

Phân biệt parcel, package, pack và packet
22,03,2021 Lượt xem: 0

Phân biệt parcel, package, pack và packet