DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt No matter và it doesn't matter

18/Jan/2021 Lượt xem:6

Phân biệt No matter và it doesn't matter

No matter & it doesn't matter

1. No matter có thể được dùng với who, whose, what, which, where, when và how để hình thành những cụm từ có chức năng liên từ, dùng để liên kết các mệnh đề lại với nhau. Nó có nghĩa là: bất kỳ ai, bất cứ cái gì...


I'll love you no matter what you do.
(Bất kể anh làm gì em cũng sẽ yêu anh).


Sau no matter ta dùng thì hiện tại nhưng với nghĩa tương lai.

Các liên từ no matter who/what...được dùng như whoever, whatever...

Don't trust her, no matter what she says.

Don't trust her, whatever she says.
(Đừng tin cô ấy cho dù cô ta nói gì).


Điểm khác biệt là những mệnh đề với whoever, whatever...có thể dùng làm chủ ngữ hay bổ ngữ của các mệnh đề khác. Còn mệnh đề no matter không thể dùng như thế.


I'll believe whatever you say.
(Tôi sẽ tin bất kì những gì anh nói).


2. It doesn't matter who/ what...cũng có nghĩa tương tự như no matter who/what...

It doesn't matter who/ what...không phải là một liên từ. Nó có thể được dùng giới thiệu một câu mà chỉ có một mệnh đề duy nhất, trong khi no matter không thể dùng theo cách này.

It doesn't matter what you do.
(Anh có làm gì thì cũng chẳng sao).


Soạn giả: Vip.vocabulary
Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn