DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt Intention to or intention of

18/Jan/2021 Lượt xem:5683

Phân biệt Intention to or intention of

Intention (n): /ɪnˈtenʃn/ to or intention of

Đều có nghĩa: ý định, phủ định. Điểm cần lưu ý là sau intention to ta dùng nguyên mẫu, còn sau intention of ta phải sử dụng hình thức " -ing " của động từ hay là của một cụm danh từ.

To date, four candidates have declared their intention to run for governor.

(Cho đến nay, 4 ứng viên đã tuyên bố ý định của họ ra tranh cử chức thống đốc).

She bought a gun with the intention of killing her attackers.

(Cô ấy mua một khẩu súng với ý định giết chết những kẻ tấn công cô)

Tuy nhiên nếu ta dùng cụm từ " have no intention " thì sau đó phải là " of + verb +ing " chứ không nói " have no intention to " .


I have no intention of coming to this city.(Tôi không có ý định đến thành phố này).


Soạn giả: Vip.lan

Tư liệu tham khảo:Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn