DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt Inquire, enquire & ask

18/Jan/2021 Lượt xem:7

Phân biệt Inquire, enquire & ask

Inquire, enquire (v): /ɪnˈkwaɪər/ & ask (v): /ɑːsk /

1. Inquire và enquire có nghĩa: hỏi thăm để biết về điều gì, việc gì. Cấu trúc thông dụng là " Inquire about something/ somebody " . Sau hai từ đó ta không dùng một bổ ngữ trực tiếp.

We inquired about a rumour.
(Chúng tôi hỏi thăm về một tin đồn).

Chúng ta có thể dùng inquire và enquire với một mệnh đề " Wh " .


Before returning home, I enquired what kind of aircraft he had commanded.
(Trước khi trở về nhà, tôi hỏi về loại máy bay nào anh ấy đã điều khiển).
Trong văn viết thỉnh thoảng, inquire và enquire được dùng dưới dạng trích dẫn.

" What time is it ? " inquired the girl.
(" Mấy giờ rồi ? " cô gái hỏi ).2. Inquired và enquire là những từ khá trang trọng. Trong đàm thoại hàng ngày người ta dùng ask thay thế. Sau ask ta có thể dùng hoặc không dùng một bổ ngữ trực tiếp.


He asked about her work. (Anh ấy hỏi về công việc của cô ta).


Soạn giả: Vip.lan

Tư liệu tham khảo:Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn