DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt In case, just in case, in that case & in which case

18/Jan/2021 Lượt xem:3

Phân biệt In case, just in case, in that case & in which case

In case, just in case, in that case & in which case

1. Ta dùng in case và just in case để nói rằng một ai đó đang làm một việc gì vì một vụ việc đặc biệt nào đó có thể xảy ra. In case và just in case có nghĩa : nếu như, trong trường hợp.

I am here just in case anything unusual happens.

(Tôi ở đây trong trường hợp có gì bất trắc xảy ra).

Sau cụm từ in case hoặc just in case, ta dùng thì đơn hoặc should mà không dùng " will " hay " shall " . Ta cũng không dùng chúng để diễn tả một việc gì sẽ xảy ra như là kết quả của sự việc khác.

2. Ta nói " in which case " và " in that case " khi ám chỉ đến tình huống nếu việc đó xảy ra hay đã xảy ra, trong trường hợp đó.

I enjoy this meeting unless I have to make a speech, in which case, I'm very anxious.

(Tôi khoái buổi họp nay trừ khi bị buộc phải phát biểu, nếu vậy, tôi rất lo lắng).


Soạn giả: Vip.lan

Tư liệu tham khảo:Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản thuộc quyền về diendanngoaingu.vn