DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt Immediately, the moment, the instant...

18/Jan/2021 Lượt xem:11

Phân biệt Immediately, the moment, the instant...

Immediately (adv): /ɪˈmiːdiətli/, the moment, the instant...

1. Immediately được sử dụng thông thường trong vai trò làm trạng từ với nghĩa: tức thì, ngay tức khắc. I have to go to the hospital immediately. It is very urgent. (Tôi phải đến bệnh viện tức khắc, có việc rất khẩn cấp).

Immediately còn có nghĩa: gần nhất, liền kề, trực tiếp. Ta dùng các giới từ như: above, under, opposite và behind đi theo immediately để mô tả mức độ rất gần đó.

His father had sea ed himself immediately behind me. (cha anh ấy đã ngồi ngay sát phía sau tôi).
2. Ở Anh, người ta dùng immediately trong vai trò làm liên từ. Họ dùng immediately với nghĩa: ngay khi (as soon as) để diễn tả một việc gì xảy ra hoặc đã hoàn tất ngay sau khi một việc khác xảy ra.

Tell me immediately you have any news. (hãy báo cáo cho tôi ngay khi anh có bất cứ tin tức nào).
Trong những câu như thế, ta không dùng thì tương lai sau immediately. Chẳng hạn, ta không nói " I will do it immediately I will arrive " mà nói " I will do it immediately I arrive " (Tôi sẽ làm việc đó ngay sau khi tôi đến).

3. Cả người Anh và người Mỹ đều dùng: the moment (that), the instant (that), the second (that)...như cách dùng immediately làm liên từ.

I want to see him the moment (that) he arrives. (Tôi muốn gặp anh ấy ngay khi anh ấy đến).

I loved you the instant (that) I saw you. (Anh đã yêu em ngay khi nhìn thấy em).

Soạn giả: Vip.lan

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn