DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt Enable or allow

18/Jan/2021 Lượt xem:1

Phân biệt Enable or allow

Enable v): /ɪˈneɪbl / or allow (v): /əˈlaʊ/

Hai từ này đễ bị dùng lẫn lộn.

Enable có nghĩa: giúp cho, tạo cho; Enable một người nào làm một cái gì tức là cho họ cơ hội để làm việc đó, chứ không có nghĩa là cho phép họ làm việc đó ( như allow).

Enable thường được dùng trong cấu trúc: Enable somebody to do something.

They invented a machine to Enable doctor to detect the disease early.

(Họ sáng chế ra một cái máy giúp cho các bác sĩ có thể phát hiện bệnh sớm).

Soạn giả: Vip.thanhlan.pro

Tư liệu tham khảo:Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn