DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Depend on, depend upon & depending on

27/Mar/2021 Lượt xem:0

Depend on, depend upon & depending on

Depend (v): /dɪˈpend/ on, depend upon & depending on

1. Depend on hoặc depend upon đều có nghĩa: tùy thuộc, lệ thuộc, dựa vào ai. Nếu ta depend on hay depend upon vào một người hay một việc gì thì có nghĩa là cần tới người hay việc đó để tồn tại, để sống còn.

Japan's economy has depended heavily on exports.
(kinh tế của Nhật lệ thuộc nhiều vào xuất khẩu).

Many factories depend upon natural resources.
(Nhiều nhà máy lệ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên).

Chúng ta cũng có thể dùng depend on để nói rằng một việc chỉ có thể xảy ra nếu một việc khác diễn ra.

Their success will depend largely on how she responds to the challenge.
(Thành công của họ sẽ phụ thuộc vào phần lớn vào cách cô ấy đối phó với thách thức như thế nào).

Note:

Depend không bao giớ là một tính từ, nên ta không nói " He is depend on his parents " mà phải dùng tính từ " dependent ".

2. Ta dùng depending on khi nói rằng một việc biến đổi tùy theo những hoàn cảnh đặc biệt nào đó.

Depending on what the witness says, we may ask the plaintiff to give evidence to us.
(Tùy theo những gì nhân chứng khai, chúng ta có thể yêu cầu nguyên đơn cung cấp chứng cứ).


Soạn giả: Vip.thanhlan.pro

Tư liệu tham khảo:Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn