DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt Criterion, criteria & criterions

18/Jan/2021 Lượt xem:8

Phân biệt Criterion, criteria & criterions

Criterion (n): /kraɪˈtɪəriən / , criteria : /kraɪˈtɪəriə/ & criterions

Criterion là từ gốc Hi Lạp du nhập vào tiếng Anh từ thế kỉ thứ 17. Criterion có nghĩa: tiêu chuẩn, tiêu chí. Danh từ này có hai hình thức số nhiều: hình thức kinh điển là criteria và hình thức theo biến cách số nhiều criterions.

Hình thức số nhiều criterions chỉ thông dụng trong thập niên 1940 và nay rất hiếm khi xuất hiện. Nhưng cách viết criteria lại dược dùng nhiều trong những thập niên gần đây. trong những câu sau đây criteria đã chiếm chỗ của Criterion:

...Let me now return to the third criteria...

(...Bây giờ hãy để tôi trở lại tiêu chí thứ 3...).

...to act independently and with complete liberty with only one criteria...

(...hành động một cách độc lâp và với sự tự do hoàn toàn cộng với một tiêu chí duy nhất...).

Việc sử dụng criteria như danh từ số ít đã thấy xuất hiện thỉnh thoảng trong các ấn phẩm, đến nỗi một số người tin rằng, criteria thông dụng và dùng chung cho cả số ít lẫn nhiều. Tuy nhiên đến nay Criterion vẫn là danh từ số ít và là từ chuẩn mực.

Việc sử dụng criteria như danh từ số ít bị nhiều người chỉ trích, việc dùng từ criteria như trên vẫn còn thiểu số và việc chấp nhận nó vẫn còn tranh cãi. Ví dụ dưới phân biệt rạch ròi hai từ trên:

Of all their criteria for evaluating job performance, customer satisfaction was the most important criterion.

(trong những tiêu chí của họ để đánh giá hiệu quả công việc, thì sự thỏa mãn khách hàng là quan trọng nhất).


Soạn giả: Vip.thanhlan.pro

Tư liệu tham khảo:Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn