DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt Permit, allow và let

18/Jan/2021 Lượt xem:987

Phân biệt Permit, allow và let

Allow (v): / əˈlaʊ /, permit (v): / pəˈmɪt / và let (v): /let/

Cả ba động từ này đều dùng để nói cho phép một ai đó được làm một việc gì hoặc không bị ngăn cản khi làm công việc đó.

1. Allow và permit có ngữ nghĩa và cách dùng tương tự nhau. Cả hai có thể thay thế cho nhau nhưng permit được dùng trang trọng hơn. Allow và permit đều được theo sau bằng cấu trúc: objegt + infinitive (Bổ ngữ + nguyên thể).

The director doesn't allow/permit him to use the telephone.
(Giám đốc không cho phép anh ấy dùng điện thoại).

Khi không có bổ ngữ là người. Thì hình thức -ing được sử dụng.


They don't allow smoking in their housse.
(Họ không cho hút thuốc lá trong nhà họ).


Các hình thức thụ động rất thông dụng khi ta nói "một ai đó không được phép làm một việc gì"hay "một việc nào đó không được phép thực hiện".

Customers are not permitted to smoke.
(Khách hàng không được phép hút thuốc lá).

Photography is not allowed in the barracks.
(Không được phép chụp ảnh trong các doanh trại).


Tuy nhiên, cấu trúc thụ động với "It is..." chỉ có thể dùng với permit.

It is not permited to walk around the bank.
(Không được đi bộ xung quanh ngân hàng).


Ta không nói "It is not allowed to walk around thne bank".

Chỉ có allow mới được dùng với trạng từ.

She wouldn't allow me in.
(Cô ta không cho tôi vào).2. Let được theo sau bằng một bổ ngữ và nguyên thể không "to". Ta so sánh:

Please allow me to pay for the petrol. (Lịch sự và trang trọng).

Let me pay for the petrol. (Thân mật và bình dân).
(Hãy để tôi trả tiền xăng).


Note:
Let thường không được dùng trong cấu trúc tụ động. Ta phải thay thế bằng động từ allow nếu muốn dùng cấu trúc này.


I wasn't allowed to go to the movies.
(Tôi không được phép đi xem phim chiếu bóng).


Ta không thể viết "I wasn't let to go to the movies".

Soạn giả: Vip.lan.pro.33
Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn