DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Cách dùng What if và What for

18/Jan/2021 Lượt xem:2921

Cách dùng What if và What for

What if ... ? và What ... for? là hai từ để hỏi dùng trong câu hỏi.

1. What if: giả sử, nếu ... thì sao? việc gì sẽ xảy ra nếu ... ?

E.g. What if the helicopter doén't come?

=> Nếu máy bay trực thăng không đến thì sao

2. What ... for?: để làm gì, nhằm mục đích gì.

E.g. What is this machine for?

=> Cái máy này dùng để làm gì vậy?

Tư liệu tham khảo: "Dictionary of English Usage"

Soạn giả: vip.song.pro.25

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ