DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

 Phân biệt Dispose of với Get rid of

18/Jan/2021 Lượt xem:12

Phân biệt "Dispose of" với "Get rid of"

"Dispose of" với "Get rid of" đều có nghĩa là vứt bỏ, tống khứ cái gì mà ta không thích.

Dispose of là cụm từ dùng trang trọng, còn trong đàm thoại hàng ngày thì ta dùng Get rid of.

Ex: She was forced to dispose of her love - letters.

=> Cô ấy bị buộc phải tống khứ những bức thư tình của mình.

Ex: There was a lot of rubbish to be get rid of.

=> có nhiều rác cần phải vứt bỏ.

Soạn giả: Adminpro

Tư liệu tham khảo:"Dictionary of English Usage & Oxford Advanced Learner's Dictionary"

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ