DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Một số động từ không dùng dạng bị động

22/Jan/2021 Lượt xem:0

Một số động từ không dùng dạng bị động

"Nội động từ" thường không dùng trong câu bị động theo cách dùng của người nói tiếng Anh.

Một số động từ thường không dùng dạng bị động theo cách dùng của người bản ngữ như: appear, arrive, become, come, disappear, exist, happen, remain, stay, occur, take place.

Some of items I ordered arrived two days later.
(Một vài sản phẩm tôi đã đặt đến muộn hơn hai ngày).

All the participants remained in their seats during the recess.
(Tất cả người tham gia vẫn ngồi tại chỗ suốt thời gian nghỉ họp giữa giờ).Những động từ thể hiện ý nghĩa chỉ sự sở hữu, sự tồn tại, hay một lời tuyên bố, cũng không thể dùng ở thể bị động.

Những động từ này bao gồm: become, belong to, have, lack, meet, resemble.

These files and discs belong to the Sale Department.
(Những tập tin này và ổ đĩa này thuộc bộ phận bán hàng)

We had the meal with the buyers from the Philippines.
(Chúng tôi đã ăn tối với những khách hàng đến từ Philippines).

The manager became the general manager when I got back from my business trip.
(Ngài quản lí đã trở thành tổng giám đốc khi tôi trở lại từ chuyến công tác của mình).

**** Mời bạn tham khảo thêm về "nội động từ" và "ngoại động từ"


Tư liệu tham khảo: Raymond Murphy. English Grammar in Use
Soạn giả: vip.song.pro.25

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ