DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt parcel, package, pack và packet

22/Mar/2021 Lượt xem:0
Một gói hàng là một hộp hoặc bưu kiện được gửi qua đường bưu điện. Packet và pack rất giống nhau về ý nghĩa và cách sử dụng ngoại trừ gói được sử dụng nhiều hơn Trong tiếng Anh Anh và pack được sử dụng nhiều hơn trong tiếng Anh Mỹ.

package = a box or parcel that is mailed

the word packer is more common in british english and the word pack is more common in american english

both the words packer an pack refer to a container with a number of things inside

I bought a candy bar and a package of gum

he bought two pack a get of cigarettes

packs (with english) packets in british english