DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt Electric, electrical & electronic

18/Jan/2021 Lượt xem:2999

Phân biệt Electric, electrical & electronic

Electric (adj): /ɪˈlektrɪk/, electrical (adj): /ɪˈlektrɪkl / & electronic (adj): /ɪˌlekˈtrɒnɪk/

Cả ba đều liên quan đến điện, điện tử.

Ta dùng electric trước các danh từ khi đề cập đến máy móc, dụng cụ sử dụng điện năng hay tạo ra năng lượng bằng điện. Thí dụ, " an electric generator " (máy phát điện), " an electric cooker " (nồi nấu bằng điện), " an electric iron " (bàn ủi điện).

Ta dùng electrical khi đề cập điện một cách tổng quát. Electrical thường đặt trước các danh từ như equipment (trang thiết bị), appliance (đồ dùng trong nhà), component (thành phần). Ta cũng dùng electrical để nói về người hay những tổ chức liên quan đến việc sản xuất điện năng hay sản phẩm sử dụng điện.

This system has an electrical fault.

(Hệ thống này có sự cố về điện).
Còn electronic được dùng khi nói về các thiết bị có sử dụng đến bóng bán dẫn hoặc các con chíp của vi mạch. Electronic cũng ám chỉ những gì liên quan đến điện tử. Ta nói " an electronic calculator " (một máy tính điện tử), "electronic music " (âm nhạc điện tử).Soạn giả: Vip.thanhlan.pro
Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn