DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt Assignment và homework

18/Jan/2021 Lượt xem:0

Phân biệt Assignment và homework

Assignment (n): / əˈsaɪnmənt/ và homework (n): / ˈhəʊmwɜːk /

1. Homework là bài tập, bài làm ở nhà.

Homework là danh từ không đếm được và khi dịch từ Tiếng Việt sang tiếng Anh, nên lưu ý đến cách dùng động từ. Ta không viết "to make homework" như dịch đúng từng từ là "làm bài tập ở nhà" mà phải dùng "to do homework".

2. Assignment có nghĩa: nhiệm vụ, phần việc được giao.


She completed the assignment and went on to to other jobs.
(Cô ấy đã hoàn tất phần việc được giao và tiếp tục qua công việc khác).


Assignment còn có nghĩa là làm bài tập cho học sinh, sinh viên.


When class begins, the professor gives them an assignment, and they have ten minutes to work at in.
(Khi lớp học bắt đầu, giáo sư cho bài tập và họ có 10 phút để làm).


Ở Mỹ, assignment cũng có nghĩa là làm bài tập ở nhà của học sinh.

Soạn giả: Vip.lan.pro.33
Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn