DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt folk và folks

27/Mar/2021 Lượt xem:0

Là một người bản ngữ nói tiếng anh, tôi thường sử dụng folk như một tính từ trong cụm từ như "folk music(âm nhạc dân gian)" hoặc "folk tales(truyện dân gian)".

Nhiều người có xu hướng sử dụng folk và folks theo cùng cách. Nó cùng có nghĩa là dân gian, truyền thống xưa cũ. Vậy làm thế nào để phân biệt folk hay folks?

Ví dụ 1:

We should do more for our old folk.(Chúng ta nên làm nhiều hơn nữa cho truyền thống của chúng ta.)
or
We should do more for our old folks.(Chúng ta nên làm nhiều hơn cho những người già của chúng ta.)

Ví dụ 2:

Some folk never listen.(Một số người không bao giờ nghe nhạc dân gian)
or
Some folks never listen.(Một số người không bao giờ nghe nhạc truyền thống.)

Chúng được hoán đổi và sử dụng như một nghĩa trong cả 2 ví dụ, sau đây chúng ta sẽ phân biệt.

Phân biệt folk và folks

Folk là một tính từ (ví dụ: âm nhạc dân gian, nghệ thuật dân gian).

Folk là một danh từ tập thể (ví dụ dân gian đang nổi dậy).

Folks là một tập hợp các Folk riêng lẻ. Sự khác biệt là "Folk" đề cập đến một khối lượng hoặc một đám đông - Nó đề cập đến bộ sưu tập hoặc khối lượng chính nó. "Folks" là đề cập đến số lượng cá nhân tạo nên khối lượng.

Trong ví dụ của bạn, (old folk) người già (dân số đã nghỉ hưu nói chung) hoặc người già(old folks) (một số nhóm cá nhân) sẽ đúng.

Trong ví dụ thứ hai, tôi sẽ nói với "(Some folks never listen) Một số người không bao giờ lắng nghe" vì đó là những cá nhân không lắng nghe chứ không phải đám đông nói chung.