DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt Due to, owing to & because of

21/Jan/2021 Lượt xem:1

Phân biệt Due to, owing to & because of

Due to, owing to & because of

Đều là những cụm từ có nghĩa: do ai, vì ai, vì cái gì.

1. Due to thường dùng sau động từ " be " diễn tả mối tương quan giữa nguyên nhân và kết quả, sự kiện này tồn tại hay xảy ra như là kết quả trực tiếp từ sự kiện kia.

The delay was due to the traffic jam.

(Việc chậm trễ là do nạn kẹt xe).

Ngươì ta cũng thỉnh thoảng dùng due to để đưa ra lí do lí giải cho một tình huống không mấy ai ưa thích.

Due to repairs, the post office will be closed this weekend.

(Do phải sửa chữa, bưu điện sẽ đóng cửa vào cuối tuần này).
2. Cách dùng due to như trên khá thông dụng, nhưng một số người không thích, thậm chí họ còn cho là sai khi dùng due to bắt đầu cho một mệnh đề. Thay vào đó họ dùng owing to hay because of.

The match was cancelled because of rain.
(Trận đấu bị hủy bỏ vì trời mưa).

Owing to the heavy traffic, they were late.
(Do kẹt xe, họ đến trễ).


Owing to không thường dùng sau " be " như due to.

Soạn giả: Vip.thanhlan.pro

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn