DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Phân biệt Apply to và Apply for

18/Jan/2021 Lượt xem:0

Phân biệt Apply to và Apply for

Apply /əˈplaɪ/ có những nghĩa khác nhau khi kết hợp với những giới từ khác nhau.

1. Apply to: liên quan tới ai, cái gì.

E.g. What I am saying applies only to some of you.

=> Điều mà tôi đang nói chỉ liên quan tới một số quý vị.

2. Apply for: nộp đơn cho vị trí công việc nào, ứng đơn cho công việc nào.

E.g. She applies for Director Assistant position at our company.

=> Cô ấy đã nộp đơn xin việc cho vị trí Trợ lí Giám đốc tại công ty của chúng tôi.


Tư liệu tham khảo: "Oxford Advanced Learner’s Dictionary"

Soạn giả: vip.song.pro.25

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ