DIỄN ĐÀN NGOẠI NGỮ

0936292319 0936292319

Pissed or pissed off

27/Mar/2021 Lượt xem:0

Bạn có giận không? Tức giận có nghĩa là pissed off(bực mình)! diendanngoaingu.vn sẽ dạy thành ngữ tiếng Anh thông dụng này với nhiều câu ví dụ hữu ích để giúp bạn cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình.

pissed (off) = angry/upset/annoyed

Vd:

I'm pissed

I'm pissed off

2 câu trên được xem là các thành ngữ cửa miệng ám chỉ bạn đang rất tức giận với ai đó.

  • I get pissed off when he lies to me (Tôi đã rất tức giận khi anh ấy nói dối tôi)
  • Don't get pissed off when you get to strange place.(Đừng bực mình khi bạn đến một nơi xa lạ.)
  • I was pissed off when the other car cut in front of me.(Tôi đã rất tức giận khi chiếc xe kia cắt ngang trước mặt tôi.)
  • Don't get pissed off. It was a mistake(Đừng bực mình. Đó là một sai lầm)
  • I'm pissed off that he didn't pay me back, yet.(Tôi bực mình rằng anh ta vẫn chưa trả lại tiền cho tôi.)

Thay vì dùng angry/upset/annoyed thì hãy dùng thành ngữ pissed off để thể hiện sự giận dữ của mình cho giống người bản địa nhé.