ABO System /eɪ bi:əʊ/ /ˈsɪstəm/: Hệ thống nhóm máu ABO
Còn gọi là "blood group".

Hệ thống ABO có đặc điểm là trong huyết thanh của một người có các kháng thể tự nhiên chống lại kháng nguyên vắng mặt trên hồng cầu của người đó, những kháng thể này tự nhiên đã có và có suốt đời. Hệ thống này căn cứ trên sự có hay không có các kháng nguyên A và B.

Máu nhóm A: có kháng nguyên A, chứa kháng thể với kháng nguyên B.
Máu nhóm B: có kháng nguyên B, chứa kháng thể với kháng nguyên A.
Máu nhóm AB: có kháng nguyên A và B, không có kháng thể.
Máu nhóm O: có kháng thể A và B, không có kháng nguyên.

Máu người nào có chứa một (hay cả hai) kháng thể A và B sẽ không nhận máu truyền có kháng nguyên tương ứng.

Antigen /ˈan(t)əjən/: Kháng nguyên

Là một yếu tố lạ mà khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây nên sự phản ứng để chống lại, những phản ứng đó được gọi là "sự đáp ứng miễn dịch" để tự bảo vệ.

Antibody /ˈan(t)əˌbädē/: Kháng thể

Là một yếu tố dịch thể được hình thành trong máu người sau khi cơ thể tiếp xúc với kháng nguyên, có tác dụng chống lại kháng nguyên, làm mất khả năng gây bệnh của chúng.
Do vậy cơ thể nào có khả năng hình thành kháng thể càng mạnh thì khả năng miễn dịch chóng lại các bệnh nhiễm khuẩn càng cao.

Soạn giả: Vip.pro.02
Tư liệu tham khảo: Từ điển Y Học Anh - Việt của Phạm Ngọc Trí
Bản quyền thuộc về www.diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: