Phân biệt sự khác nhau giữa OpenTurn on

Open: di chuyển hay điều chỉnh vật thể tạo không gian để truy cập, tiếp cận, xem.

Ex: Please open the window / the door.
(Xin hãy mở cửa sổ / cửa ra vào.)

Turn on: sử dụng thiết bị bằng cách bấm nút, vặn.

Ex: Turn on the tap (Vặn vòi nước ra).
Turn on the light (Bật đèn lên).

Chú ý: Open / Draw the curtains

Kéo rèm không dùng "turn on".

Soạn giả: Vip.program
Tư liệu tham khảo: Từ đúng - Từ Sai của L.G.Alexander
Bản quyền thuộc về www.diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: