TỰ HỌC TIẾNG NHẬT TRONG MIÊU TẢ VÀ HỎI THĂM

Ngày này,với sụ tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển đã kéo theo nhiều mỗi quan hề giữa các nước trên nhiều phương diện ...Đồng thời ,việc hiểu các tập quán ,văn hóa và nói được ngôn ngữ riêng của từng quốc gia là điều tất yếu.Cuốn sách "TỰ HỌC TIẾNG NHẬT TRONG MIÊU TẢ VÀ HỎI THĂM " bao gồm :

Mục lục

Lời nói đầu:

Bài 1: Mô tả con người

Bài 2: Mô tả sự vật

Bài 3: Thông tin

Bài 4: Chỉ thị

Mong rằng cuốn sách sẽ là tài liệu giúp các bạn hiểu được những kỹ năng giao tiếp cũng như hiểu thêm được con người và đất nước người Nhật .

Nhà sách VNNETBOOK trân trọng giới thiệu :TỰ HỌC TIẾNG NHẬT TRONG MIÊU TẢ VÀ HỎI THĂM

Các bài viết liên quan: