Lập một danh sách
 1. Viết đề bài ngay phần trên cùng của trang giấy
 • Nếu bạn đã được thầy giáo cho một chủ đề văn viết tưởng tượng, bạn có thể sử dụng chủ đề đó. Nếu không thì hãy luyện tập, sử dụng một số chủ đề đã cho trong sách.
2. Tìm hiểu đề bài yêu cầu bạn viết về điều gì
 • Chính xác là nhiệm vụ nào tôi đang được yêu cầu làm gì?
3. Bắt đầu lập một danh sách
 • Tìm những gì bạn nghĩ là từ hay cụm từ quan trọng nhất trong yêu cầu của đề bài và đặt chúng ở mục đầu tiên trong danh sách của bạn.
 • Viết ra bất kỳ thứ gì xuất hiện trong đầu của bạn về từ hay cụm từ đó.
 • Sử dụng một dòng mới cho mỗi ý nghĩ.
 • Chỉ viết một hay hai từ cho mỗi ý nghĩ.
4. Không thể làm được?

Tự hỏi bản thân:
 • Có phải tôi đã từ bỏ những ý tưởng trước đây thậm chí tôi đã viết chúng ra?
( Giải pháp: Đừng nghĩ,chỉ viết)
 • Có phải tôi đã để cho giọng nói tần số bắt tôi phải dừng lại?
( Giải pháp: Nói cho nó là bạn biết rõ những ý tưởng này là rác rửi, đúng là phải cảm ơn nó như thế.)
 • Có phải tôi đang lo lắng về những ý tưởng này sẽ không giúp ích cho tài liệu của tôi?
( Giải pháp: Đừng nghĩ về việc viết một bài luận,chỉ nghĩ về việc viết một danh sách).
 • Có phải tôi đang lo lắng rằng tôi đánh vần các từ sai?
( Giải pháp: Đánh vần chúng bất kỳ cách nào bạn thích vào giai đoạn này).
 • Có phải tôi trở nên kỳ quặc bởi vì tôi đang nhận thấy điều này khó khăn?
( Giải pháp: Không, bạn giống như mọi người khác trên hành tinh).

5. Khi danh sách , có vẻ không đầy đủ đừng hoang mang.Có nhiều cách khác để lấy ý-tiếp tục đọc.
Soạn giả: Amipro
Tư liệu tham khảo:" Hướng dẫn viết bài luận tiếng Anh của Thanh Thảo-Thanh Hoa"

Các bài viết liên quan: