Đôi khi bạn tự do viết bất kỳ điều gì bạn thích, nhưng ở trường phổ thông hay đại học, nhìn chung bạn sẽ được yêu cầu viết một loại cụ thể. Đây có thể là một bài viết tưởng tượng, một bài luận hay một bài tập viết nào khác. Việc giải mã các "từ đinh" mà đề bài yêu cầu là một phần nhiệm vụ của người viết, phải giải thích sao cho giáo viên hay giảng viên thấy đó đúng là điều mình muốn. Có hai manh mối gắn liền trong mỗi bài tập mà sẽ giúp bạn giải mã:
  • Từ nhiệm vụ
  • Từ giới hạn
TỪ NHIỆM VỤ

Từ nhiệm vụ thường là động từ- từ cho biết bạn phải làm gì. Nó có thế là những từ như:" discuss" (thảo luận); "describe" (mô tả); "write about "(viết về); hay "compare "( so sánh).

Ví dụ:
Discuss the poem " Mending Wall" by Robert Frost. (Thảo luận bài thơ "Mending Wall" của Robert Frost.)
Or: Write about your childhood (Hay:Viết về thời niên thiếu của bạn.)

TỪ GIỚI HẠN

Từ giới hạn thu hẹp phạm vi bài viết ở một khía cạnh nào đó.

Ví dụ:
Discuss the use of imagery in the poem" Mending Wall" by Robert Frost ( Thảo luận cách sử dụng trí tưởng tượng trong bài thơ "Mending Wall"của Robert Frost.)
Or: Write about the most embarassing incident of your childhood.
( Hay: Viết về sự việc gây bối rối nhất trong thời niên thiếu của bạn.)

Đôi khi, bài viết ẩn giấu một nhiệm vụ phải thực hiện bên trong. Chúng dường như đòi hỏi sự hồi đáp tưởng tượng, nhưng cũng cần hiểu rõ bạn biết về một chủ đề cụ thể ở mức độ nào.
Ví dụ:
Write a letter to the editor of a publish the work of Robert Frost.
( Viết một lá thư cho tổng biên tập của một công ty xuất bản tác phẩm của Robert Frost.)

Nhiệm vụ ẩn chứa bên trong là thế hiện bạn biết bao nhiêu,càng nhiều chi tiết càng tốt, về những bài thơ của Robert. Hình thức "thư từ" chỉ là vỏ bọc tưởng tượng cho thông tin và sự tranh luận .
Soạn giả: Aminpro
Tư liệu tham khảo: " Hướng dẫn viết bài luận tiếng Anh"của Thanh Thảo- Thanh Hoa

Các bài viết liên quan: