Ý tưởng xuất phát từ nhiều nơi, nhưng nơi chưa từng xuất phát là một tờ giấy trắng. Giấy trắng sẽ không bao giờ dẫn đến bất kỳ điều gì tốt hơn là thêm nhiều tờ giấy trắng nữa. Đó là lý do tại sao, nếu có bất kỳ qui tắc nào về văn viết, quy tắc đầu tiên và cuối cùng sẽ là: bất kỳ điều gì tốt hơn là một trang giấy trắng.

Việc lấy ý thường không phải là vấn đề của việc có một sự động não lớn. Thông thường, đó là một vấn đề của việc dần dần tích luỹ một ý kiến nhỏ khác ớ kia. Cuối cùng,tổng cộng lại sẽ có rất nhiều.
Đây là bốn cách hết sức đơn giản và dễ hiểu đế viết ra được một vài từ trên tờ giấy trắng đó:
  • Lập một danh sách;
  • Tạo một biểu đồ nhóm;
  • Nghiên cứu hay khảo sát độc lập;
  • Viêt tự do
Lập một danh sách (hay " sự động não" hay "sự cố gắng") là cách tốt nhất để bắt đầu với một bài viết. Đầu óc của bạn có thể bay bổng theo chủ đề một cách nhanh chóng. Bạn không phải viết một danh sách thành câu, vì vậy bạn không thể bị cản trở trong việc cố nghĩ về những từ phù hợp. Bạn chỉ việc viết bất kỳ thứ gì nảy sinh trong đầu bạn.

Tạo một biểu đồ nhóm thật sự chỉ là loại danh sách khác, nhưng là một loại danh sách phát triển thành những nhóm nhỏ có cùng mục đích. Nếu não của bạn là một trong những bộ não hoạt động tốt nhất bằng trực quan thì biểu đồ nhóm có lẽ là một cách để bắt đầu viết.

Nghiên cứu hay khảo sát độc lập có nghĩa là tìm một số thông tin để sử dụng trong bài viết của bạn. Nơi hiển nhiên để thực hiện việc nghiên cứu là trong quyển sách, nhưng bạn cũng có thể thực hiện trên mạng, từ video và bằng cách thu thập trực tiếp thông tin riêng của bạn( thực hiện những cuộc phỏng vấn, tiến hành những cuộc thử nghiệm,...).

Viết tự do có nghĩa là trò chuyện bất tận với trang giấy. Bới vì bạn không thể kết thúc suy nghĩ, cho nên tìm thức của bạn sẽ phải tiếp tục.

Soạn giả: Aminpro
Tư liệu tham khảo:

"Hướng dẫn viết bài luận tiếng Anh" của Thanh Thảo - Thanh Hoa

Các bài viết liên quan: