Để việc viết một bài luật tiếng Anh đạt hiệu quả thì SÁU BƯỚC CƠ BẢN VIẾT LUẬN TIẾNG ANH sau đây sẽ giúp bài viết của bạn đạt hiệu quả tốt nhất:

1. Lấy ý ( không theo trật tự cụ thể nào )
2. Lựa chọn ( chọn những ý mà bạn nghĩ là hữu ích nhất) .
3. Phác thảo ( đặt những ý tưởng này theo trật tự thích hợp nhất- lên kế hoạch ).
4. Viết nháp ( làm một bản nháp đầu tiên từ đầu dến cuối mà không trở lại )
5. Chỉnh sửa ( cắt, thêm hay di chuyển các phần trong bản nháp này hoặc ở nơi cần thiết ).
6. Biên tập ( đọc và sửa morass về ngữ pháp, chính tả và các đoạn văn ).


Trên đây là 6 bước cơ bản mà sẽ rất có tác dụng khi xuống viết.

Soạn giả: Aminpro
Tư liệu tham khảo:

"Hướng dẫn viết bài luận tiếng Anh" của Thanh Thảo - Thanh Hoa

Các bài viết liên quan: