Tiếng Nhật giống tiếng Trung là chữ Kanj đó các bạn ah.

Các bài viết liên quan: