Cuốn sách Quốc tế ngữ Esperanto trình độ sơ cấp gồm 30 bài học cơ bản.
Mỗi bài học được cấu tạo như sau:
I. Ngữ pháp
II. Ngữ vựng
III. Tập đọc
kèm những câu đàm thoại vừa thông dụng vừa nhắc đi nhắc lại phần ngữ pháp và ngữ vựng của từng bài.
Sách do Giáo sư Triều Tiên SO Jinsu, ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp các Nhà giáo Esperanto Thế Giới, Giáo sư tiến sĩ Pháp Francois Simonet và ông Nguyễn Minh Kính, Cố vHội Quốc tế ngữ Esperanto Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn.
Sau khi học xong 30 bài của sách này, học viên có được trình độ sơ cấp, tức là nắm chắc ngữ pháp - nghe- nói, đọc, và viết các câu thông dụng và có thể tự lấy bằng Quốc tế ngữ Esperanto sơ cấp do Hội liên hiệp Các Nhà giáo Esperanto Thế giới tổ chức.

Mục lục:
1. Lời nói đầu
2. Unesco đối với Esperanto
3. Bài mở đầu (Bảng chữ cái)
4. Danh từ - mạo từ xác định
5. Tính từ - cách đặt câu hỏi
6. Số nhiều - Vần ghép mal-
7. Đại từ nhân xưng - Sở hữu tính từ
8. Động từ
9. Tân ngữ trực tiếp - Vần ghép -in, -ej
....
31. Bảng vần ghép (Tác giả Esperanto)
32. Esperanto dễ học hết sức!
33. Thư mẫu
34. Bài dịch
35. Từ vựng


Mời các bạn đón đọc Quốc tế ngữ ESPERANTO

Các bài viết liên quan: