Đây là cuốn từ điển được biên soạn dựa trên cơ sở các từ điển và tài liệu của Đức, cùng với những thông tin ngôn ngữ trên thế giới.


 • Sách gồm các mục:
 • Phần 1:
 • Hướng dẫn sử dụng từ điển
 • Bảng biến cách trong tiếng Đức
 • Bảng chia động từ tiếng Đức
 • Các số đếm, thứ tự, v.v...
 • Tiền tố, tiếp tố trong kết cấu từ của tiếng Đức

  Phần 2:
 • Nội dung của từ điển gồm 1798 trang, triển khai từ A - Z, cung cấp khoảng 200.000 mục từ tiếng Đức, kèm theo nghĩa và các dạng biến thể của từ đó (nếu có)

  Phần 3:
 • Phụ lục A: cơ thể con người
 • Phụ lục B: giới thiệu đất nước và con người Đức.

Mời bạn đón đọc.
Chi tiết tại:
www.vnnetbook.com

Các bài viết liên quan: