Text (n): /tekst/ or article (n): /ˈɑːtɪkl /

1. Text
có nghĩa: bản văn, tức là phần viết chính tả của một cuốn sách, một tạp chí, một trang giấy hay in để phân biệt với những phần khác.

This is the text of the letter from the oppositon leader.
(Đây là văn bản bức thư của lãnh đạo đối lập.)

The index refers the reader to pages in the text.
(Phần chỉ mục giúp người đọc tìm các trang trong nội dung sách, tài liệu.)

2. Ta không gọi những bài viết trên báo hay tạp chí là text mà gọi là article với nghĩa: bài báo.

There’s an interesting
article about crimes in the Washington Post.
(Có một bài báo hay viết về tội phạm trên tờ Washington Post.)

Soạn thảo: vip.program
Tư liệu tham khảo:
Dictionary of English Usage
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: