Terrible (adj): /ˈterəbl /, terribly (adv): /ˈterəbli/ or terrific (adj): /təˈrɪfɪk/

1. Terrible
có nghĩa: khủng khiếp, ghê gớm, thậm tệ.

Trong đàm thoại hàng ngày ta dùng
terrible khi diễn tả một việc gì là không chịu nổi, chất lượng quá tồi.

I told David I had a terrible headache.
(Tôi đã nói với David là tôi nhức đầu quá chừng.)

Trong văn viết và đàm thoại, ta dùng
terrible để tả một việc gì đó là khủng khiếp, kinh hoàng.

That was a terrible car accident last weekend.
(Đó là một tai nạn xe hơi khủng khiếp vào cuối tuần qua.)

2. Terribly có nghĩa: quá chừng, dễ sợ, ghê gớm..và thường dùng để nhấn mạnh sự chịu đựng cơn đau, nghịch cảnh.

My friend suffered terribly when his mother was died.
(Bạn tôi cực kì đau buồn khi mẹ anh ấy mất.)

Terribly càng thông dụng hơn với nghĩa: rất, thực sự, hết sức.

She dances terribly well.
(Cô ấy nhảy thật tuyệt vời.)

3. Terrific có nghĩa: to lớn, cực kì, tuyệt vời hay xuất sắc.

My son is a
terrific kid at school.
(Con trai tôi là một học sinh xuất sắc trong trường.)

Soạn thảo: vip.program
Tư liệu tham khảo:
Dictionary of English Usage
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: