Một bạo chúa kia có thói quen làm thơ mà ông ta tự nghĩ là trác tuyệt .

Từ khi ông ta là quân vương , những người được ông ta cho xem thơ đều thận trọng không dám nói ngược ý và khen thơ ông ta lên tận mây xanh.

Một hôm ông vua trao những vần thơ của ông ta cho một học giả xem, vị này thấy thơ của ông ta có bao nhiêu là khuyết điểm.

Điều này làm cho ông vua vô cùng giận dữ đến nỗi ông ta tống giam nhà phê bình này vào ngục.


Tuy vậy, một thời gian sau ông ta quyết định xá tội cho vị học giả.

Khi vị học giả trở lại, ông ta mời vị học giả dùng bữa lại đưa cho vị học giả xem những vần thơ của ông ta và hỏi vị học giả nghĩ gì về vần thơ đó.

Vị học giả quay qua những tên lính gác đang đứng bên cạnh đấy và nói lớn : " Hãy đưa ta trở lại ngục "

Sưu tầm và biên soạn : SophieCác bài viết liên quan: