Một bà nội trợ trẻ rất thích đi ngắm hàng hóa.

Khi chồng bà đi làm bà chạy đến cửa hàng bên cạnh, và thăm từng gian hàng, nhưng không tiêu một xu nhỏ nào. " Bà đang mua hàng phải không, thưa bà?".

" Lẽ tất nhiên," người thiếu phụ giận dữ trả lời.

" Thế ông nghĩ là tôi đang làm chuyện gì khác ở đây?".

" Phải , thưa bà, tôi nghĩ rằng bà đang kiểm kê hàng hóa."
Sưu tầm và biên soạn : Sophie

Các bài viết liên quan: