Bà mẹ có năm cô con gái.

Một hôm, chúng hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Chúng con có giống bố không?”

“Cả năm đứa mày đều giống bố cả, giống như đúc!”

“Thế tại sao năm chị em chúng con chẳng đứa nào giống đứa nào hả mẹ?”

“Thế chúng mày tưởng bố chúng mày giống nhau hay sao?”
Sưu tầm và biên soạn : Minh Hà


Các bài viết liên quan: