Vào hai tuần trước giáng sinh, bà Smith rất bận rộn. Bà đã mua một số thiệp giáng sinh để gửi đến bạn bè của bà và chồng bà, và để chúng trên bàn trong phòng khách. Khi chồng bà đi làm về , bà nói với ông : “ Đây là thiệp giáng sinh để gởi đến bạn chúng ta, đây là tem, cây viết và sổ ghi địa chỉ. Trong lúc em làm bếp anh vui lòng viết thiệp nhé!”
Ông Smith không nói gì, nhưng bước ra khỏi phòng khách, vào phòng làm việc của ông. Bà Smith rất bực bội, nhưng cũng chẳng nói gì cả.
Một phút sau ông Smith trở lại, cầm theo một cái hộp đựng đầy thiệp giáng sinh . Tất cả đều ghi địa chỉ và dán tem đầy đủ. Ông nói: “ đây là những tấm thiệp từ năm ngoái, anh quên mất không gởi đi.”


Biên tập: Thanh Thao
Tư liệu : Sưu tầm

Các bài viết liên quan: