Produce (v): /prəˈdjuːs/ or product (n): / ˈprɒdʌkt/

1. Produce có thể là động từ hay là danh từ. Khi là động từ thì có nghĩa: sản xuất, chế tạo ra.

Her factory has produced domestic electrical goods.
(Nhà máy bà ấy sản xuất các mặt hàng điện nội địa).

Money alone does a produce happiness.
(Chỉ riêng tiền bạc thì không tạo ra hạnh phúc).

Là danh từ thì produce có nghĩa: sản phẩm, sản vật, như ta thường thấy trên bao bì các sản phẩm xuất khẩu của nước ta hay ghi dòng chữ " Produce of Vietnam " .

Try to buy produce that originates in this country.
(Hãy cố gắng mua sản phẩm xuất xứ từ nước này).

2. Product luôn là danh từ với nghĩa: sản phẩm, hàng hoá do một nước, công ty...sản xuất ra. Product dùng bao quát rộng hơn.

He is a true product of his time.
(Ông ấy là một sản phẩm đích thực của thời đại ông ta).

Soạn thảo:Vip.lannguyen.pro
Tư liệu tham khảo: Dictionary of enghlish usage

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: