Ngày nào cũng vậy, cứ đúng giờ, một người đàn ông vào cùng một quán rượu, gọi hai ly bia. Ông uống hết và gọi thêm hai ly nữa.
Một hôm, người đứng sau quầy rượu hỏi ông," lúc nào ông cũng gọi hai ly bia? sao ông không gọi một ly lớn thay vào đó?"
Người đàn ông trả lời:" Bởi vì tôi không muốn uống một mình. Tôi uống với bạn tôi"
Nhưng vài ngày sau, người đàn ông đến và chỉ gọi một ly bia.
-Người phục vụ nói:" Ồ bạn ông chết rồi sao?"
-Người đàn ông đáp:" Ồ, không phải vậy đâu. Anh ta rất mạnh khỏe. Ly bia này uống cho anh ta, còn tôi đã ngưng uống bia. Bác sĩ không muốn tôi uống nữa vì nguy hiểm cho tôi."
Biên tập : Thanh Thao
Tư liệu : Sưu tầm

Các bài viết liên quan: