Downstairs (adv): /ˌdaʊnˈsteəz/ or Upstairs (adv): /ˌʌpˈsteəz/

Đều có thể đóng vai trạng từ, tính từ và danh từ.

Downstairs có nghĩa: xuống cầu thang ở tầng dưới.

His mother went downstairs and into the kitchen.
(Mẹ anh ấy đi xuống cầu thang và vào nhà bếp).

Upstairs có nghĩa: lên cầu thang, ở tầng trên.

We were Upstairs when it happened.
(Chúng tôi ở tầng trên khi sự việc diễn ra).

Soạn giả: Vip.thanhlan.pro
Tư liệu tham khảo:
Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: