Canvas (n): /ˈkænvəs/ or canvass (v): /ˈkænvəs /

Phát âm giống nhau, về chính tả chỉ khác biệt chữ "s".

Canvas
có nghĩa: vải bạt, một loại vải thô, nặng và dày, bền, chắc thường dùng làm lều, buồm, các họa sĩ dùng để vẽ.

The boat's sails are made of canvas.
(Buồm của chiếc thuyền được làm bằng vải bạt).

Canvass khi là danh từ thì có nghĩa: sự kiểm tra, cuộc vận động bầu cử, còn trong vai trò động từ nó có nghĩa: đi vận động, gợi ý để thảo luận.

The candidate's representatives will canvass the constituency next week.
(Những đại diện của những ứng cử viên sẽ đi vận động cử tri trong tuần tới).

Soạn giả: Vip.thanhlan.pro
Tư liệu tham khảo:
Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.

Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: