Bring /brɪŋ / up, raise (v): /ʃaɪn/ & educate (v): /ˈedʒukeɪt/

1. Bring up lá nuôi nấng, dạy dỗ. Khi ta dùng bring up một đứa trẻ, tức là ta nuôi nấng, chăm sóc đứa bé cho đến ngày khôn lớn và ta cũng đã cố tạo cho nó những niềm tin hay thái độ nào đó.

He was brought up by my mother when he was a baby.
(Anh ấy đã được mẹ nuôi nấng ngay từ khi còn bé).

Ở Mỹ, động từ raise cũng được dùng tương tự như bring up.

She has raised five children.
(Bà ấy nuôi dưỡng 5 đứa trẻ).

Nhưng người Mỹ không nói một ai đó nuôi dạy tốt là "well raised" mà là "well brought up". Ta có thể dùng các trạng từ khác như: badly, nicely...trước bring up.

2. Educate có nghĩa: giáo dục, dạy bảo. educate một đứa bé là giảng dạy cho nó đủ loại môn học, thường là ở nhà trường.

My sister was educated at a vocational school.
(Em gái tôi được đào tạo tại một trường hướng nghiệp).

Soạn giả: Vip.lan.pro.33
Tư liệu tham khảo:
Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: