Body (n): /ˈbɒdi/, carcass (n): /ˈkɑːkəs/, corpse (n): /kɔːps/ & cadaver (n): /kəˈdævər/

Cả bốn từ đều nói vè cơ thể người và động vật.

1. Body
là từ thông dụng nhất, dùng để chỉ toàn bộ cơ thể của con người hay động vật (còn sống hay đã chết), thân thực vật, thông thường cũng dùng để chỉ phần thân thể con người trừ đầu và tứ chi, tức hàm nghĩa: thân mình, thân người.

He has a strong body but rather thin legs.
(Anh ấy có thân hình cường tráng nhưng đôi chân lại hơi gầy).

Body cũng ám chỉ phần chủ yếu của vật gì như ta nói :the body of a car (thân xe, khung xe), :the body of a tree" (thân cây)...

2. Carcass, corpse và cadaver đều nói về xác chết.

Carcass chỉ ngụ ý đến xác chết của động vật, xác xúc vật mà thôi, ngoại trừ trong những câu hóm hỉnh, châm biến hoặc tỏ vẻ khinh bỉ mới ngụ ý đến người.

Corpse chỉ hàm ý đến xác người, thi thể người.

Cadaver cũng ám chỉ đến xác người, nhưng đặc biệt là xác người dùng trong nghiên cứu khoa học, chẳng hạn ta nói "dissection of cadavers in anatomy classes" (Sự mổ xẻ, phẫu thuật thi thể con người trong các lớp phẫu thuật).

Soạn giả: Vip.lan.pro.33
Tư liệu tham khảo
: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: