Tính từ kép thường được cấu thành từ hai hay nhiều từ kết hợp với nhau tạo thành một từ duy nhất.

Cấu tạo tính từ kép:

Danh từ + tính từ:

Nation-wide: khắp cả nước
Noteworthy: đáng chú ý
Duty-free: miến thuế

Danh từ + phân từ:


Time-consuming: tốn thời gian
Handmade: làm bằng tay
Break-taking: đáng kinh ngạc
Heart-broken: đau khổ
Nerve-racking: căng thẳng

Phó từ (Trạng từ) + phân từ:

Outspoken: thẳng thắn
High-sounding: huênh hoang
Well-behaved: lễ phép
Well-prepared: chuẩn bị kĩ lưỡng

Tính từ + phân từ:


Beautiful-sounding: nghe hay
Good-looking: xinh xắn
Easy-going: thoải mái, dễ tính
Low-ranking: cấp thấp
Middle-ranking: cấp trung
High-ranking: cấp cao

Tính từ + danh từ + ed:

Old-fashioned: lỗi thời
Fair-skinned: da trắng
Absent-minded: đãng trí
Artistics-minded: có óc thẩm mỹ

Tư liệu tham khảo:Raymond Murphy. English Grammar in Use
Soạn giả:
vip.song.pro.25

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: