1. Guardian /ˈɡɑːdiən/: Người giám hộ.

E.g. Geldof has plenty of money to care for Tiger Lilly himself as her legal guardian.
=> Geldof có nhiều tiền để chăm sóc cho Tiger Lilly như người giám hộ hợp pháp của cô ấy.

2. Guard /ɡɑːd/: Người bảo vệ trên tàu, nhưng thường được sử dụng ở Anh, ở Mỹ thường dùng 'Conductor'.

E.g. If anybody has lost anything, please contact the guard at the back of the train.
=> Nếu có ai thất lạc thứ gì, hãy liên lạc với bảo vệ ở cuối con tàu này.Tư liệu tham khảo: "English Usage for Learner & Oxford Advanced Learner’s Dictionary"
Soạn giả:
vip.song.pro.25
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ
ĐẶT CÂU HỎI

Các bài viết liên quan: