Động từ đi với giới từ На cách 4 trong tiếng Nga (phần 1)

1.Влиять (на кого? На что?) Ảnh hưởng (đến ai? đến cái gi?)
По влиять (на кого?
На что?)

На друга (đến người bạn)

На здоровье (đến sức khỏe)

На настроение (đến tình trạng)

Chú ý: Оказывать влияние (на кого? На что?) Ảnh hưởng (đến ai? đến cái gi?)

2.Возлагать ответственность (на кого? ) Giao trách nhiệm (cho ai?)
Возложить ответственность (на кого? )

На руководителя (cho lãnh đạo)

Возлагать надежды (на кого? На что?) Đặt hi vọng (vào ai? vào cái gì?)

Возложить надежды (на кого? На что?)

На сына (vào đứa con trai)

На поездку (vào chuyến đi)

3.Ворчать (на кого? На что?) Cáu kỉnh ( với ai?)
По ворчать (на кого? На что?)

На детей (với trẻ con)

4.Дарить на память Tặng làm kỉ niệm.
Подарить на память

Брат подарил мне на память книгу (em trai tặng tôi cuốn sách làm kỉ niệm)

Tư liệu tham khảo: " Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga_I.M. Punkina"

Soạn gi: Vip.pro.06
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: