Fair/ feə(r)/ và Fare/ feə(r)/ là hai từ đồng âm dị nghĩa.

1. Fair có thể là tính từ hay danh từ. Ta nói rằng, một thái độ hay một quyết định là "fair" (công bằng) khi nó hợp lí, đúng, tức phù hợp với những quy tắc hiện hành.

E.g. They deserve a fair trial.

=> Họ đáng được xét xử công bằng.

Fair còn có nhĩa: màu sáng, nhợt; như khi một người có mái tóc màu hơi sáng thì ta nói là "fair hair", nước da hơi "trăng trắng" thì ta nói là "fair complexion".....

Khi là danh từ, ngoài nghĩa lễ hội ở trên, fair còn có nghĩa: chợ phiên, hội chợ.

2. Fare có nghĩa là danh từ hay động từ. Là danh từ hay động từ. Là danh từ, fare có nghĩa là liền vé, tức số tiền phải trả khi ta dùng các phương tiện chuyên chở như khi đi taxi hay xe buýt, tàu lửa, tàu thủy, máy bay. Là động từ, fare nói về cách sinh sống, làm ăn. Cách sử dụng động từ fare chủ yếu dùng trong văn viết, trong đàm thoại ta thường dùng "to do" thay thế.

E.g. How did you fare while you were in France.

=> Bạn đã sống như thế nào khi ở pháp?

Tư liệu tham khảo: " Dictionary of English Usage "
Soạn giả: Vip.pro.02
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: