Danh từ 도서관. Thư viện.

Phương pháp dùng 도서관.

Thẻ thư viện.
도서열람표.

Thư viện tỉnh.
도립도서관.

thư viện khoa học.
과학도서관.

Thư viện công cộng.
공공도서관.

Thư viện trung ương.
중앙 도서관.

Soạn giả: vip.pro.04
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

Các bài viết liên quan: