Đại từ nhân xưng trong tiếng Nga _ Личное местоимение

Ngôi
Số ít
Số nhiều
Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
Я
ТЫ
ОН, ОНА, ОНО
МЫ
ВЫ
ОНИ
-Trong câu đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 có thể thay thế cho danh từ chỉ người và vật.

-Giống của đại từ nhân xưng thứ 3 được xác định dựa vào giống của danh từ mà nó thay thế:

Президент «Tổng thống» – là danh từ giống đực nên đại từ thay thế là ОН

Правительство «Chính phủ» - là danh từ giống trung nên đại từ thay thế là ОНО

Страна Đất nước- là danh từ giống cái nên đại từ thay thế là ОНА

-Về hình thức, khi giao tiếp với người lớn tuổi hơn, có địa vị xã hội cao hơn hoặc là người mới quen biết người ta dùng đại từ ВЫ để thể hiện sự tôn trọng.

Дорогой Виктор Иванович ! Поздравляем Вас с днём рождения !
“Victor Ivanovich thân mến! Chúng tôi chúc mừng anh nhân ngày sinh nhật.”

-Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất Я và ngôi thứ hai ТЫ không có dạng giống, tức là có thể biểu hiện người nam giới hoặc nữ giới nhờ vào dạng thức của những từ xung quanh.

Ты должен знать правду.
“Cậu cần phải biết sự thật.” _ chỉ nam giới nhờ vào từ должен

Я поняла, что вы говорите.
“Tôi hiểu bạn đang nói gì.” _chỉ nữ giới nhờ vào từ поняла

-Trong câu, đại từ nhân xưng đảm nhận chức năng chủ ngữ và bổ ngữ :

Уже давно я не видел его.
“Đã lâu rồi tôi không gặp anh ta”

Tư liệu tham khảo:
" Программа по русскому языку как иностранному "

Soạn gi: Vip.pro.06
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: