Động từ nhóm VII trong tiếng Nga

Nhóm VII bao gồm động từ được gọi là động từ bất quy tắc, bao gồm :

- Những động từ thân từ có hiện tượng chuyển đổi âm đặc biệt (không phổ cập) :

Thí dụ: понять – пойму, лгать – лгу, лжёшь;

- Những động từ có vĩ tố đặc biệt :

Thí dụ: хотеть – хочешь, хотим; дать – дам, дашь

- Những động từ trong hệ hình có các gốc từ khác nhau :

Thí dụ: идти, иду, nhưng: шёл.

Hình thái bị động hoàn thành thể của động từ nhóm VII:

Hình thái bị động hoàn thành thể của các động từ thuộc nhóm VII được cấu tạo từ thân từ nguyên thể:

1) Nhờ tiếp vĩ ngữ đối với những động từ phái sinh của брать, звать, слать, дать:


собра-ть________созва-ть___________высла-ть___________пода-ть
собрай__________созван_____________выслан____________подан


2) Nhờ tiếp vị ngữ đối với tất cả các động từ khác,trừ các động từ kiểu пройти, съесть:


нача-ть______спе-ть________ приня-ть_________смоло-ть
начат_______спет __________принят___________смолот


Tư liệu tham khảo: " Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga_I.M. Punkina"

Soạn gi: Vip.pro.06
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: