1. Cloth có nghĩa: vải, tức chất liệu làm từ sợi bông, len...dùng để may quần áo, màn, khăn trải bàn...

Ex: His suits were made of the most expensive cloth.

-> Những bộ com lê của anh ấy làm bằng vải đắt tiền.

2. Clothes có nghĩa là quần, áo. Những thứ ta mặc lên mình...

Ex: Their clothes looked terribly dirty.

-> Quần áo của họ trông thật khủng khiếp.

Soạn giả: Aminpro

Tư liệu tham khảo: " Từ điển cách dùng tiếng Anh "
Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Các bài viết liên quan: